بایگانی‌های چوب تراشی - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
رئیس میراث فرهنگی ماسال: گواهینامه ملی چوب تراشی شالما، اتفاق مهمی برای شهرستان خواهد بود 15 دی 1399

رئیس میراث فرهنگی ماسال: گواهینامه ملی چوب تراشی شالما، اتفاق مهمی برای شهرستان خواهد بود

دکتر مجید کوهی گفت: صبح امروز در وزارتخانه میراث فرهنگی کشور اتفاق بزرگی برای شهرستان ماسال رقم خورد و زحمات چهار ساله مسئولان به بار نشست.