کرونا 90 درصد مدارس دنیا را تعطیل کرد
کرونا 90 درصد مدارس دنیا را تعطیل کرد

همزمان با گسترش ویروس کرونا شاهد تحولات عمیق در زمینه آموزش در سطح دنیا بوده ایم.

بیش از ۹۰ درصد مدارس دنیا پس از شیوع ویروس کرونا به تعطیلی در آمده اند و بیش از 1 میلیارد و نیم دانش آموز خانه نشین شده اند.

به گزارش کادوس،رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفته: شیوع ویروس کرونا بی‌سابقه‌ترین پدیده در جهان بوده و در حدود۹۰ درصد مدارس دنیا در اثر شیوع بیماری کرونا تعطیل شد.

او همچنین می گوید: این بیماری بی‌سابقه یک میلیارد و ۶۰۰ هزار یادگیرنده را مجبور به ماندگاری در خانه کرد.