وزیر بهداشت: بی ادبانی که ماسک نمی زنند بازداشت شوند
وزیر بهداشت: بی ادبانی که ماسک نمی زنند بازداشت شوند

وزیر بهداشت می گوید ویروس جهش یافته ۷۲ ساعته وارد فاز بستری می شود و این کار درمان را دشوارتر کرده است.

وزیر بهداشت می گوید ویروس جهش یافته ۷۲ ساعته وارد فاز بستری می شود و این کار درمان را دشوارتر کرده است.

نمکی افزود: این وضعیت برای ما دردناک است از رسانه ها که برای مدیریت افکار عمومی در کنار ما بودند، تشکر می کنم اما در این مصاحبه دیدیم که از کسی می پرسند چرا ماسک نمی زنی می گوید دلم نمی خواهد، نفسم می گیرد.
این بی ادبی ها را باید همان جا بازداشت کنند تا عامل تنبه باشد.

او می گوید: ویروس جهش یافته ۷۲ ساعته وارد فاز بستری می شود.
نمکی افزود: میزان موارد سرپایی بیماری در دو هفته اخیر رو به افزایش است. فرق این ویروس با ویروس ووهان در این است که مدت زمان افزایش موارد سرپایی به افزایش بستری ۷ تا ۱۰ روز بود این ویروس با ۷۲ ساعت وارد مرحله افزایش بستری می شود و شکل های خطرناک و گرفتاری های سنگین ریوی دارد.