نام نماینده تالش و صومعه سرا در بین 227 نماینده امضا کننده نیست
نام نماینده تالش و صومعه سرا در بین 227 نماینده امضا کننده نیست

به گزارش کادوس گیلان،نام حسن محمدیاری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در بین ۲۲۷ نماینده امضا کننده بیانیه خطاب به قوه قضاییه نیست.

به گزارش کادوس گیلان،نام حسن محمدیاری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در بین 227 نماینده امضا کننده بیانیه خطاب به قوه قضاییه نیست.

در پایان جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه درخواست ۲۲۷ نفر از نمایندگان از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با تحریک کنندگان اغتشاشات اخیر و اجرای حکم قصاص برای محاربین قرائت شد.

حالا اما برخی منتقدان می گویند چنین بیانیه ای می تواند به التهابات چند هفته گذشته بی افزاید و در بین جامعه مورد خوشایند نباشد.

حسن محمدیاری، نماینده تالش در سخنرانی در جلسه علنی روز چهارشنبه در مجلس، با انتقاد تلویحی از صدور این بیانیه و نحوه انعکاس آن گفته:

 اینکه دغدغه نمایندگان منعکس شود، حرف حقی است اما اگر تقطیع شده و به صورت گزینشی در جامعه انتشار یابد، شأن و منزلت مجلس زیر سوال می رود. دستگاه قضایی باید به وظایف خود به نحو احسن عمل کند و قاضی در تصمیم گیری کاملا مستقل است، ضمن اینکه قضات شریف ما نیز براساس مستندات پرونده باید حکم نهایی را صادر کنند و ما اطمینان داریم که دستگاه قضا به وظیفه خود عمل می کند، اینکه از جای دیگر توصیه ای به آن شود، خارج از منطق و مفهوم قانون اساسی و قوانین جاری است و مانند این بوده که دستگاه قضایی از مجلس درخواست اقدامی در تصویب لوایح و طرح ها کند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ما معتقدیم صف مخالفین، معاندین و آشوبگران و متعرضین به نوامیس مردم و محاربین از معترضین جدا است و هیچگونه مماشاتی با آنها نباید صورت گیرد. همچنین اقتدار نیروی انتظامی نیز باید حفظ شود، اما آیا ما می توانیم قاطعانه بگوییم که برخی افراد نادر که از مدار قانون خارج شده و تخلف کرده اند، با آنها برخورد نشود. اتفاقا نیروی انتظامی باید برای صیانت از این مقام مقدس با افرادی که خودسرانه عمل کرده ان، قاطعانه برخورد کند.

محمدیاری با بیان اینکه در تمام دنیا از نیروهای انتظامی حمایت می شود، اظهار کرد: در ایران هم اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی خط قرمز ما بوده، اما باید یک سوزن به خود زده و یک جوالدوز به دیگران.

علاوه بر حسن محمدیاری، نام سید کاظم دلخوش و احمد دنیا مالی، نمایندگان صومعه سرا و انزلی نیز در بین امضا کنندگان این بیانیه دیده نمی شود.