نامزدی دلخوش در انتخابات مجلس رشت چقدر جدی است؟
نامزدی دلخوش در انتخابات مجلس رشت چقدر جدی است؟

برخی نزدیکان کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا از احتمال نامزدی او در انتخابات مجلس رشت خبر می دهند.

طی هفته ی های گذشته برخی افراد نزدیک به کاظم دلخوش از ابراز علاقه مردم رشت برای نامزدی او در انتخابات مجلس خبر داده اند.
اما این اتفاق چقدر به واقعیت نزدیک است؟ آیا کاظم دلخوش چنین ریسک بزرگی را در انتخابات پیش رو انجام خواهد داد؟

کاظم دلخوش که به دلیل دریافت سهمیه قیر رایگان برای شهرستان صومعه سرا معروف است، این روزها در صومعه سرا رقیب آنچنان مطرحی را پیش رو نمی بیند، اگر هم رقیبی برای او در راه باشد، تا این لحظه سر و صدایی از او بلند نشده است.

نماینده مجلس  صومعه سرا خود را فردی قدرتمند عنوان کرده که قادر است در هر جایی خود را به انتخاب بگذارد، هفته گذشته حتی تصویری از یک نامه در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن از دلخوش خواسته شده بود که در انتخابات مجلس رشت نامزد شود! نامه ای که البته مشخص نبود منبع آن از کجا بوده است؟

با همه ی این شرایط، آنچه مسلم است سید کاظم دلخوش اباتری در این دور از انتخابات شرایط ویژه ای را پیش روی خود می بیند، او در شهرستان صومعه سرا جایگاهی برای خود دست و پا کرده که اکنون ویرانی آن چندان منطقی و معقول به نظر نمی رسد؛ نامزدی او در رشت یا هر شهر دیگری ریسکی بزرگ برای این چهره سیاسی تلقی خواهد شد.

به نظر می رسد سید کاظم دلخوش و اطرافیان او در تلاشند تا با ایجاد جو روانی مبنی بر اینکه شهرستانهای دیگر به دنبال نامزدی او در انتخابت هستند، جو رروانی درون صومعه سرا را برای خود تقویت نمایند.

تنها کمتر از یک ماه به نام نویسی در انتخابات مجلس زمان باقی است، هنوز مشخص نیست رقیب دلخوش در این انتخابات کدام فرد خواهد بود، با این حال اما ممکن است پس از آغاز ثبت نام رسمی داوطلبان اوضاع برای این چهره سیاسی کمی متفاوت باشد.