مساجد ماسال و شاندرمن جهت برگزاری نماز بازگشایی شدند
مساجد ماسال و شاندرمن جهت برگزاری نماز بازگشایی شدند

پس از مدتها،مساجد ماسال و شاندرمن جهت برگزاری نماز بازگشایی شدند

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ماسال طی اطلاعیه ای اعلام کرده: با عنایت به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد پیشگیری از کرونا استان از تاریخ ۱۰ خرداد مساجد صرفا جهت برگزاری نمازهای یومیه می توانند با رعایت موازین بهداشتی بازگشایی شوند.
ضمنا برگزاری هرگونه مراسم تجمعی و جمعیتی از جمله مراسم ترحیم تا اطلاع ثانوی همچنان ممنوع است.

این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بسیاری نسبت به شیوع موج دوم کرونا در شهرستان ماسال ابراز نگرانی کرده اند و عدم توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی را زمینه ساز افزایش تعداد بیماران عنوان کرده اند.