محمد علی رمضانی نماینده آستانه اشرفیه و کیاشهر شد
محمد علی رمضانی نماینده آستانه اشرفیه و کیاشهر شد

نتیجه انتخابات آستانه اشرفیه و کیاشهر مشخص شد.

دکتر محمد علی رمضانی به عنوان نماینده جدید مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

بر اساس آمار غیر رسمی او با ۱۶۷۲۳ رمضانی رای توانسته به عنوان نفر نخست راهی بهارستان شود.