سلام دست جمعی نمایندگان مجلس به کرونا!
سلام دست جمعی نمایندگان مجلس به کرونا!

تصویر عجب نمایندگان مجلس یازدهم که در شبکه های اجتماعی جنجال ساز شد.

مجلسیانی که پروتکل های( قوانین ) بهداشتی رعایت کرونا را اجرا نمی کنند دنبال تصویب و نظارت بر چه قوانینی هستند ؟!

پ.ن: به نظر می رسد علاوه بر فقر، خودروهای بی کیفیت، تحریم و … کرونا هم فقط برای مردم عادی است و‌ بر روی مسئولان اثر ندارد!

این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که مسئولان و حتی نمایندگان بارها و بارها مردم را به رعایت فاصله گذاری اجتماعی دعوت کرده و به آنها هشدار داده اند!