برق، آب و گاز و تلفن مشترکان گیلانی تا پایان فروردین نباید قطع شود
برق، آب و گاز و تلفن مشترکان گیلانی تا پایان فروردین نباید قطع شود

نشست ستاد مدیریت و مقابله با ویروس کرونا به ریاست استاندار گیلان برگزار شد.

با دستور استاندار گیلان ادارت برق، گاز، آب و مخابرات حق ندارند تا پایان فروردین به دلیل بدهی معوقه اقدام به قطع خدمات به آنها نمایند.

ارسلان زارع در نشست ستاد مدیریت و مقابله با ویروس کرونا در گیلان گفت: بانک ها نهایت همکاری را با مردم در زمینه پرداخت اقساط انجام دهند.

وی همچین به ادارت خدمت رسان دستور داد: آب، برق، گاز و تلفن مشترکان خانگی دارای بدهی معوقه تا پایان فروردین قطع نشود.

استاندار گیلان همچنین از مدیران خواست: شیفت بندی کارگران در دستور کار آنان باشد.

زارع با تأکید بر ضرورت همکاری بانک های خصوصی و دولتی با مردم در خصوص پرداخت اقساط آنان، به شرکت های توزیع برق، آب، گاز و مخابرات تأکید کرد در صورتی که مشترکان خانگی بدهی های معوقه دارند، همکاری لازم را برای قطع نشدن خدمات یادشده به آنان تا پایان فروردین ماه سال آینده انجام دهند.