اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس صومعه سرا اعلام شد
اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس صومعه سرا اعلام شد

نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس صومعه سرا مشخص شد.

اسامی افرادی که تایید صلاحیت در حوزه  صومعه سرا شده‌اند:
فاروق آقاجانی
سیدکاظم دلخوش اباتری
جواد دل زنده دار اباتری
محمدنقی رنجبر چوبه
یونس مرادی پور
سیدعباس موسوی مناره بازاری
وحید مهدوی لیفشاگرد
انوش مهربان مرجقل

این اخبار هنوز غیر رسمی است اما با این حال از منابع موثق بدست آمده است.