اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس آستارا اعلام شد
اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس آستارا اعلام شد

نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه آستارا مشخص شدند.

دقایقی پیش اسامی  داوطلبان تأیید صلاحیت شده در حوزه  آستارا توسط هیئت نظارت استان مشخص شد.

بر این اساس داوطلبان تایید صلاحیت‌شده افراد زیر هستند:

۱. فرشاد پور افقی
۲. ولی داداشی
۳.کاظم داوری
۴.زهرا سعادتی
۵.بهروز عبادزاده
۶. داود کریمی
۷.یعقوب گل گشتی
۸. غلامرضا مرحبا
۹.اسد معانی
۱۰.احد نجار
۱۱.کیهان نگاری