آیا محمد کاتوزی موجب اختلاف برادران یاری خواهد شد؟
آیا محمد کاتوزی موجب اختلاف برادران یاری خواهد شد؟

آینده سیاسی شهردار ماسال به تصمیم گیری برادران یاری گره خورده است.

محمد کاتوزی که روزی با سه رای وارد شهرداری ماسال شد، اکنون تنها یک رای ثابت را پیش روی خود می بیند.

به گزارش کادوس، در بین نزدیکان خانواده یاری، اختلاف نظرها بر سر شهردار فعلی ماسال بسیار است؛ برخی مدیریت او را در شهرداری می ستایند و برخی دیگر بی مهابا به دنبال حذف او از سمت شهرداری ماسال هستند.

شهردار ماسال مورد البته مورد تایید حسن محمدیاری نماینده تالش است و با او روابط حسنه ای دارد اما در مقابل شنیده می شود بهمن محمدیاری فرد دیگر تاثیر گذار در این جریان، چندان روی آینده محمد کاتوزی حساب باز نکرده و در معادلات سیاسی او جایی برای وی وجود ندارد.
این در شرایطی است که چیزی تا پایان عمر دولت و البته شوراهای شهر این دوره باقی نماند، این جریان نشان داده هر آنچه در سطح کلان کشوری رخ دهد، کسب کرسی های قدرت محلی برایش از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

به نظر می رسد، انتصاب فرمانداران تازه نفس در پایان عمر دولت و البته شهرداران نزدیک به خود پس از پیروزی در انتخابات شورای شهر کوتاه ترین برنامه های تیم نزدیک به بهمن محمدیاری خواهند بود.

نحوه برخورد با محمد کاتوزی یکی از مسائل پیش روی این جریان خواهد بود، جایی که حسن محمدیاری و بهمن محمدیاری بر روی آن اتفاق نظر ندارند، همانطور که در بین نزدیکان این دو نیز چنین چالشی در جریان است.

آنطور که شنیده می شود، حسن محمدیاری بر خلاف برادر بزرگتر روی آینده سیاسی کاتوزی حساب باز کرده اما برای این کار باید مقابل بهمن محمدیاری و جناح سنتی که او را در این جریان حمایت می کنند بماند، اتفاقی که هنوز مشخص نیست که آیا سبب بروز اختلاف بین این دو خواهد شد یا خیر!؟