تصویر عجب نمایندگان مجلس یازدهم که در شبکه های اجتماعی جنجال ساز شد.

مجلسیانی که پروتکل های( قوانین ) بهداشتی رعایت کرونا را اجرا نمی کنند دنبال تصویب و نظارت بر چه قوانینی هستند ؟!

پ.ن: به نظر می رسد علاوه بر فقر، خودروهای بی کیفیت، تحریم و … کرونا هم فقط برای مردم عادی است و‌ بر روی مسئولان اثر ندارد!

این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که مسئولان و حتی نمایندگان بارها و بارها مردم را به رعایت فاصله گذاری اجتماعی دعوت کرده و به آنها هشدار داده اند!