بایگانی‌های گلبهار ماسال - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
مهمانپذیر گلبهار، محصول کارآفرنی یک بانو! 17 اردیبهشت 1398

مهمانپذیر گلبهار، محصول کارآفرنی یک بانو!

واحد بوم گردی گلبهار ماسال بدون هر گونه کمکی از سوی مسئولان این شهرستان به فعالیت خود ادامه می دهد.