بایگانی‌های کدخدایی - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
سخنگوی شورای نگهبان: گزارش دلخوش پس از تعیین صلاحیت به دست ما رسید! 22 تیر 1399

سخنگوی شورای نگهبان: گزارش دلخوش پس از تعیین صلاحیت به دست ما رسید!

سخنگوی شورای نگهبان می گوید برخی گزارش‌ها در خصوص نماینده یادشده و یکی دیگر از نماینده‌ها پس از تایید صلاحیت و برگزاری انتخابات به‌دست ما رسید.