بایگانی‌های پیروز انتخابات تالش - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
حسن محمدیاری نماینده مردم تالش شد 03 اسفند 1398

حسن محمدیاری نماینده مردم تالش شد

حسن محمدیاری به عنوان پیروز یازدهمین دوره انتخابات مجلس حوزه انتخابیه تالش معرفی شد.