بایگانی‌های نماز جمعه - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
هزینه ستاد بزرگداشت تاسیس نماز جمعه ماسال اعلام شد 22 تیر 1399

هزینه ستاد بزرگداشت تاسیس نماز جمعه ماسال اعلام شد

۱۰ میلیون تومان هزینه برای ستاد بزرگداشت تاسیس نماز جمعه ماسال در نظر گرفته شد.