بایگانی‌های مدیران گیلان - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
خون برخی مدیران از مردم عادی سرخ تر است!؟ 26 دی 1398

خون برخی مدیران از مردم عادی سرخ تر است!؟

چرا مدیران دولتی از خودروهای معمولی و دوگانه سوز استفاده نمی کنند!؟