بایگانی‌های فرد مسعود - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
تصاویری دیده نشده از مهندس قهرمانی چابک در بیمارستان رسالت ماسال 12 خرداد 1399

تصاویری دیده نشده از مهندس قهرمانی چابک در بیمارستان رسالت ماسال

ویدویی از سال ۱۳۸۹ در شهرستان ماسال و در زمان استانداری قهرمانی چابک که برای بازدید از بیمارستان این شهرستان راهی آن شده بود.