بایگانی‌های جنگلهای ماسال - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
آنچه در جنگلهای ماسال رخ می دهد یک قتل عام واقعی است 18 بهمن 1399
فعالان زیست محیطی:

آنچه در جنگلهای ماسال رخ می دهد یک قتل عام واقعی است

گروهی از فعالان زیست محیطی ماسال می گویند: “کت کردن ده ها هزار درخت در مناطق مختلف ماسال معادل با یک قتل عام واقعی و فاجعه ای در سطح ملی است.”