بایگانی‌های توافق - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
ترامپ ظرف یک هفته با ایران توافق خواهم کرد! 31 مرداد 1399

ترامپ ظرف یک هفته با ایران توافق خواهم کرد!

دونالد ترامپ بار دیگر ادعای خود مبنی بر دستیابی به توافق با ایران را تکرار کرد!