بایگانی‌های تعطلی مدارس - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
دانشگاه ها تا تابستان تعطیل خواهند بود 08 فروردین 1399

دانشگاه ها تا تابستان تعطیل خواهند بود

نماینده وزارت علوم می گود با ادامه روند فعلی دانشگاه های کشور دست کم تا دو ماه آینده تعطیل خواهند بود.