بایگانی‌های اوقاف - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
نشست خبری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش با خبرنگاران و اصحاب رسانه 07 آبان 1398

نشست خبری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش با خبرنگاران و اصحاب رسانه

به گزارش کادوس، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تالش خاطرنشان کرد: وقف معامله با خداست، خداوند جنس کم را گران می خرد و پاداش بزرگی می دهد.