بایگانی‌های انتخابات 98 فومن و شفت - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
معادلات انتخابات فومن و شفت بهم ریخت! 15 آذر 1398

معادلات انتخابات فومن و شفت بهم ریخت!

با حضور چهره قدیمی انتخابات فومن و شفت، معادلات این شهرستان بهم ریخت!