بایگانی‌های اعتصب کارگران - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
کارگران سد شفارود به دلیل تعویق 5 ماهه حقوق اعتصاب کردند 06 شهریور 1399

کارگران سد شفارود به دلیل تعویق 5 ماهه حقوق اعتصاب کردند

کارگران سد شغارود شهرستان رضوانشهر در اعتصاب به تعویق حقوق خود دست به اعتصاب زدند.