بایگانی‌های اسپوتینگ - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
واکسن روسی خطرآفرین است! 12 بهمن 1399

واکسن روسی خطرآفرین است!

۹۸ عضو نظام پزشکی کشور در نامه ای به حسن روحانی نسبت به تبعات استفاده از واکسن روسی هشدار دادند.