91 نفر در انتخابات تالش، ماسال و رضوانشهر نامزد شدند!
91 نفر در انتخابات تالش، ماسال و رضوانشهر نامزد شدند!

به گزارش کادوس نیوز، با پایان یافتن مهلت قانونی مرحله پیش ثبت نام نامزدهای مجلس تالش، ماسال و رضوانشهر، ۹۱ نفر برای کاندیداتوری در این مرحله ثبت نام کردند.

به گزارش کادوس نیوز، با پایان یافتن مهلت قانونی مرحله پیش ثبت نام نامزدهای مجلس تالش، ماسال و رضوانشهر، ۹۱ نفر برای کاندیداتوری در این مرحله ثبت نام کردند.
محمد شیخان، حسن محمدیاری، علی فتح الهی، محمود شکری به همراه احسن اله رادمهر از چهره های مطرح این دوره از انتخابات مجلس تالش به شمار می آیند.

بر اساس این گزارش، ۸۸ نفر در حوزه انتخابیه تالش، ۷۶ مرد و ۱۲ تن از بانوان برای نام نویسی کرده اند.

همچنین ۳ تن از این نامزدها در حوزه انتخابیه تهران بزرگ پیش ثبت نام کرده و ‌در آینده حوزه شان را به تالش، رضوانشهر و ماسال تغییر خواهند داد.

آنطور که گفته شده تقریبا تمامی چهره های نسبتا مشهور در مرحله پیش ثبت نام حاضر شده اند، حتی کسانی که ممکن است انگیزه شان برای حضور در این مقطع چندان جدی نبوده باشد.