۱۷ نامزد شورای شهر و روستای ماسال رد صلاحیت شدند
۱۷ نامزد شورای شهر و روستای ماسال رد صلاحیت شدند

یک منبع آگاه در گفتگو با کادوس گیلان گفت: تا کنون صلاحیت ۱۷ نامزد انتخابات شوراهای شهر و ماسال برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مقبول واقع نشده است.

یک منبع آگاه در گفتگو با کادوس گیلان گفت: تا کنون صلاحیت ۱۷ نامزد انتخابات شوراهای شهر و ماسال برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مقبول واقع نشده است.
این در شرایطی است که پیش از این و در شهرستان ماسال تمامی نامزدهای شوراهای شهر و روستا توانسته بودند صلاحیت لازم را به جهت کاندیداتوری کسب نمایند.

این منبع آگاه در رابطه با روند تایید صلاحیتها گفت: بیشتر نامزدهای رد صلاحیت شده از مربوط به شوراهای روستا بوده است.

وی در عین حال تاکید کرد هنوز فرصت برای تجدید نظر در بحث صلاحیتها وجود دارد و ممکن است در روزهای آینده اتفاقات دیگری رقم بخورد.