یک پند از دو انتصاب دکتر شیخان!
یک پند از دو انتصاب دکتر شیخان!

در فاصله کمتر از دو سال دو اتفاق متفاوت برای دکتر محمد شیخان، مدیرعامل سابق شرکت دخانیات گیلان در شهرستان ماسال رخ داد.

در فاصله کمتر از دو سال دو اتفاق متفاوت برای دکتر محمد شیخان، مدیرعامل سابق شرکت دخانیات گیلان در شهرستان ماسال رخ داد.
به گزارش کادوس گیلان، دکتر محمد شیخان آذر ماه سال گذشته مدیرکل دخانیات کشورشد و پس از آن بیش از ۳۰۰ بنر در سطح شهرستان ماسال برای او نصب شد.
پس از یک سال و نیم اما او به عنوان مدیرعامل شرکت پازارگاد معرفی شد و تعداد بنرهای او کمتر از عدد ۱۰ بوده است.
محمد شیخان، همان شیخان است و پست فعلی او نیز کم از پست قبلی اش ندارد اما گویا دیگر امید به استخدام در دخانیات از میان رفته و احتمالا آب و هوای داغ جنوب برای فرزندان برخی چندان مناسب نباشد.

  • نویسنده : میلاد علیزاده