یک ماسالی به جرم احتکار لوازم خانگی به مراجع قضایی معرفی شد
یک ماسالی به جرم احتکار لوازم خانگی به مراجع قضایی معرفی شد

جوان ۲۰ ساله ماسالی، ۳۲ دستگاه هود ، ۲۵ دستگاه اجاق گاز ، ۳۴ دستگاه سینک و ۵ دستگاه توستر  معادل ارزش ۱ میلیارد و هشتصد هزار تومان در انبار خود داشته و به جرم احتکار راهی مراجع قضایی شد!

این جوان ۲۰ ساله ماسالی، ۳۲ دستگاه هود ، ۲۵ دستگاه اجاق گاز ، ۳۴ دستگاه سینک و ۵ دستگاه توستر  معادل ارزش ۱ میلیارد و هشتصد هزار ریال در انبار خود داشته و به جرم احتکار راهی مراجع قضایی شد!

این در شرایطی است که چنین مبلغی در بازار لوازم خانگی تقریبا به حساب نمی آید و چنین حجم از کالایی در کوچکترین مغازه ها نیز وجود دارد و انتشار چنین خبرهایی با واکنش کاربران در شبکه های مجازی رو به رو می شوند.

از نکات جالب توجه در این خبر آن است که خبرگزاری صدا و سیما از عنوان “کشف محموله!” احتکاری در ماسال استفاده کرده است! 
فرمانده انتظامی شهرستان در این رابطه گفته: این کالاهای احتکاری در بازرسی از یک انبار در ماسال کشف و ضبط شد و متهم ۲۰ ساله به مراجع قضائی معرفی شده است.

با توجه به وضعیت بازار بسیار از کسبه در طول زمان قدرت خرید خود را از دست می دهند و به خرید یکباره اقدام می کنند، اقدامی که بعضا بدون آنکه خود متوجه باشند آنها را درگیر موضوع احتکار می کند.
این موضوع در شهرستانهای کوچکی همچون ماسال بیش از شهرستانهای بزرگ خود را نشان می دهد، موضوعی که هنوز کسی نمی داند برای برون رفت از آن چه اقدامی باید صورت گیرد و دقیقا چه مصداق مشخصی برای احتکار وجود دارد.