گزینه اصلاح طلبان و اصولگرایان مجلس فومن و شفت چه کسانی خواهند بود!؟
گزینه اصلاح طلبان و اصولگرایان مجلس فومن و شفت چه کسانی خواهند بود!؟

بسیاری بر این باورند که احزاب نقشی در انتخاباتی همچون انتخابات فومن و شفت ایفا نمی کنند، اما همان عده در عین حال بر این بارورند که افرادی خارج از فعالیتهای حزبی در نهایت گرایشهای خود را کتمان نخواهند کرد!

انتخابات این دوره فومن و شفت با ثبت نام چهار چهره شناخته شده تر آغاز شد؛ رسول جماعتی و ناصر عاشوری از نمایندگان ادوار و مهدی افتخاری نماینده فعلی به همراه خلیل بهروزی فر چهار ضلع اصلی انتخابات را تشکیل داده بودند.

اما نتایج بررسی مرحله نخست تایید صلاحیتها، رسول جماعتی نامزد اصلاح طلب این دوره از انتخابات فومن و شفت را از دایره رقابت خارج کرد، اتفاقی که البته هنوز قطعی نشده و ممکن است در این بررسی تجدید نظری صورت گیرد.

با این حال اما انتخابات پیش رو دو حالت را تجربه خواهد کرد، انتخابات با حضور جماعتی و یا بدون آن. حضور جماعتی و یا عدم حضور او تا حد زیادی به سرنوشت مهدی افتخاری بستگی خواهد داشت، به نظر می رسد او بیش از هر شخص دیگری در انتظار سرانجام این ماجراست.

اگر بخواهیم نامزدهای مطرح تر این دوره از انتخابات فومن و شفت را در جناح های سیاسی قرار دهیم رسول جماعتی یک اصلاح طلب مطلق است، در کنار او البته مهدی افتخاری قرار دارد که در دور گذشته انتخابات در لیست امید حضور داشت و او را همچنان چهره ای نه اصلاح طلب، بلکه دست کم میان رو و نزدیک به جریان اعتدال می شناسند.

بسیاری بر این باورند که احزاب نقشی در انتخاباتی همچون انتخابات فومن و شفت ایفا نمی کنند، اما همان عده در عین حال بر این بارورند که افرادی خارج از فعالیتهای حزبی در نهایت گرایشهای خود را کتمان نخواهند کرد و قرار گرفتن یک نامزد در لیست ممکن است در انتخاب افراد آنها را به قطعیت برساند.

با تمام این تفاسیر در انتخابات پیش رو رقابت سختی بین رسول جماعتی و مهدی افتخاری برای قرار گرفتن در لیست اصلاح طلبان و اعتدالگرایان شکل خواهد گرفت، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود و خبری از تایید صلاحیت جماعتی نباشد، عملا هدیه ای بزرگ به افتخاری داده شده است که او می تواند تنها گزینه این جریان نام گیرد و موج جدیدی در کمپین تبلیغاتی اش ایجاد شود.

در آن سوی ماجرا اما اوضاع به همین سادگی نیست، جدال اصولگرایان سنتی و چهره های جوان تر رقابتی به شدت حساس ایجاد کرده که حتی پرنفوذترین چهره های اصولگرایی نیز نمی تواند با قطعیت اعلام کنند گزینه مورد حمایتشان در انتخابات پیش رو عاشوری خواهد بود یا بهروزی فر!؟
طیف اصولگرای سنتی بر این باورند که عاشوری پایه رای بالاتری دارد و شاید این جریان باید روی او سرمایه گذاری لازم را انجام دهد، از سوی دیگر بخشی از اصولگریان که از سنین جوانتری برخوردارند بهروزی فر را جریانی تازه نفس عنوان می کنند که می تواند موج جدیدی را در شهرستان ایجاد نماید.

با این شرایط به وجود آمده حذف شدن هر کدام از نامزدها از لیست می تواند به حذف آنها نیز بی انجامد، زیرا به نظر می رسد انتخابات پیش رو فارغ از بحث اصلاح طلبی یا اصولگرایی به دوجناح نیز تقسیم شده است، تقسیمی که اصلاح طلبی و اصولگرایی شاید تنها یک نماد برای آن باشد.
از یکسو هوادران طیف فکری نزدیک به جماعتی، افتخاری و مرحوم میرزایی و طیف دیگر هوادران عاشوری و بهروزی فر؛ باید به انتظار نشت و دید در دو طرف این لیست چه کسانی قرار خواهند گرفت، لیستی که می تواند تفاوت این چند ضلعی قدرت را بهم بزند!

  • نویسنده : میلاد علیزاده