گزارش تصویری از سفر محمود احمدینژاد به ماسال
گزارش تصویری از سفر محمود احمدینژاد به ماسال

رئیس جمهور اسبق ایران در میان استقبال مردم شاندرمن وارد شهرستان ماسال شد.

رئیس جمهور اسبق ایران در میان استقبال مردم شاندرمن وارد شهرستان ماسال شد.

هنوز مشخص نیست انگیزه این سفر این چهره اصولگرا چه چیزی بوده است اما شنیده شده این سفر، همزمان با سفرهای محمود احمدی نژاد به برخی دیگر از شهرستانهای استان گیلان بوده است.

 

محمود احمدینژاد در ماسال شاندرمن