گزارشی از وضعیت ساماندهی رودخانه ماسال و گفتگو با کشاورزان این منطقه
گزارشی از وضعیت ساماندهی رودخانه ماسال و گفتگو با کشاورزان این منطقه

سیل سالیان اخیر سردهنه های کشاورزی ماسال را تخریب کرده و مشکلات جدی به این بخش وارد ساخته است.

  • نویسنده : علی مرادنیاساماندهی