کرونا در گیلان؛ قرنطینه اجباری در کار نیست!
کرونا در گیلان؛ قرنطینه اجباری در کار نیست!

سخنگوی علوم پزشکی گیلان احتمال اجرای قرنطینه اجباری در گیلان به دلیل ویروس کرونا را رد کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان می گوید نه قرنطینه اجباری در کار است و نه بستن راه های ورودی گیلان مطرح است.

دکتر محمدرضا نقی پور عصر افزود: قرنطینه اجباری در دستور کار نیست اما بارها به مردم استان گیلان گفته ایم که قرنطینه خود اختیاری داشته باشند تا از انتشار ویروس کرونا پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه موضوع بسته شدن راه های ورودی گیلان نیز در دستور کار نیست، از مردم استان های دیگر خواست به این استان که خود آلوده و از کانونهای اصلی آلودگی به ویروس کرونا است، سفر نکنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان با تاکید بر ضرورت رعایت توصیه های بهداشتی از سوی مردم تاکید کرد : مردم جز در مواقع ضروری از منزل خارج نشوند.

ویروس کرونا معمولاً از طریق قطرات تنفسی ناشی از عطسه یا سرفه انتشار می‌یابد که می‌تواند ویروس را به هرکسی که در تماس نزدیک با فرد آلوده است، منتقل کند.