چهره های مطرح انتخابات مجلس در صومعه سرا تایید شدند
چهره های مطرح انتخابات مجلس در صومعه سرا تایید شدند

 نام هیچ کدام از نامزدهای مطرح انتخابات مجلس صومعه سرا در میان رد صلاحیت شدگان  نیست.

بر اساس شنیده ها، تنها سه نفر از داوطلبین حوزه انتخابی صومعه سرا رد صلاحیت شده اند.

بر اساس این خبر، هیآت اجرایی شهرستان صومعه سرا سه نفر از کاندیدای این حوزه انتخابیه را عدم صلاحیت اعلام نموده اکه به نظر می رسد عدم ارائه مدرک و مسائلی از این دست علت این موضوع بوده است.

نام هیچ کدام از نامزدهای مطرح این دوره از جمله آقایان دلخوش،اسرارپوش،موسوی،رنجبر،آقاجانی و … در میان رد صلاحیت شدگان  نیست.