چرا باید فرماندار ماسال بومی باشد؟
چرا باید فرماندار ماسال بومی باشد؟

مهدی جمالی فرد، عضو شورای شهر ماسال از نماینده تالش خواست تا از ظرفیت چهره های بومی برای بدست گرفتن پستهای مدیریتی و سیاسی استفاده کند.

مهدی جمالی فرد، عضو شورای شهر ماسال از نماینده تالش خواست تا از ظرفیت چهره های بومی برای بدست گرفتن پستهای مدیریتی و سیاسی استفاده کند.

وی در یادداشتی نوشته:

چرا باید فرماندار بومی باشد؟ ( البته باید اشاره کنم که زمزمه هایی شنیده می شود که آقای نماینده قصد دارند یک فرماندار غیر بومی را در ماسال به کار بگمارند)

اساسا فرماندار بومی به دلیل اینکه سالیان سال در منطقه خود زندگی کرده و با روحیات و رسوم وزبان و در یک کلام با فرهنگ خود آشناست و به خاطر این آشنایی ها، تصمیمات خلق الساعه و هیجانی نمی گیرد.

از طرفی مردم منطقه نیز به علت شناخت از وی و خانواده اش با او همراهی میکنند، مضاف بر این یک فرماندار بومی به عنوان مدیر ارشد در شهرستان با آگاهی از شاخصه هاو مولفه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی منطقه خود موجبات همگرایی را فراهم می آورد و بسیاری از تشنجات و مناقشات و بحران ها را با درایت مدیریت کرده و با ارتباط درست و عقلانی با مجموعه مدیران استان و کشور باعث پیشرفت و توسعه در منطقه میشود.

با این مقدمه می خواهم عرض کنم که سرپرست فعلی فرماندار ی ماسال، جوانی است بومی منطقه، با سابقه چند سال خدمت در آموزش و پرورش و همچنین چند سالی است که بنده اطلاع دارم ایشان معاونت بازرسی استانداری گیلان بوده اند، با این اوصاف ایشان شایستگی جایگاه فرماندار ی ماسال را دارند.

حال،روی سخن من با نماینده شهرستان آقای محمود شکری این است که: مگر در منطقه ماسال و شاندرمن هیچ فردی وجود نداشت که نوکری و خدمتگزار ی این مردم شریف را بر عهده بگیرد که جنابعالی همشهری خودتان را می خواهید بیاورید؟!

جناب شکری، مگر همین فرماندار غیر بومی نبود که داشت ییلاقات ماسال را نابود می کرد و شما همراه وی بودید او را تشویق می کردید شما با این گونه اقدامات چالش بر انگیز مردم منطقه را نگران و ناراحت کردید.

آقای شکری ارا ( رای ها) مردم ماسال و شاندرمن را می خواهی؟ اما فرزندان تحصیل کرده این مرز و بوم که لیاقت جایگاهها ی بالاتر و برتری را دارند، در حد و اندازه فرماندار ی شهرستان ماسال نمی بینید؟

مردم شاندرمن به چه کسی رای داده اید؟ کسی که فرزندان مدیر و تربیت شده بومی را قبول ندارد بلکه برای همشهری خود تلاش می کند.
مردم ماسال و شاندرمن به خوبی می دانند انگیزه شما از این کار چیست؟
انتخابات و….

  • نویسنده : مهدی جمالی فرد