چرا استقبال از ییلاقات شاندرمن اندک است؟
چرا استقبال از ییلاقات شاندرمن اندک است؟

ییلاقات ماسال و شاندرمن از لحاظ ساختار و نوع پوشش گیاهی بافت مشابه ای را دارند اما با این حال استقبال گردشگران از بخش شاندرمن به مراتب کمتر است.

ییلاقات ماسال و شاندرمن از لحاظ ساختار و نوع پوشش گیاهی بافت مشابه ای را دارند اما با این حال استقبال گردشگران از بخش شاندرمن به مراتب کمتر است.

به نظر می رسد اصلی ترین عامل تفاوت این دو ‘نوع بهره برداری از جنگل’ باشد؛ سالها پیش گروه سبز ماسال از ورود و بهره برداری شرکت شفارود در جنگلهای ماسال جلوگیری به عمل آورد.
در شاندرمن اما اوضاع اینطور نبوده؛ شرکت شفارود بهره بردار این منطقه بوده و به دلیل اینکه به تمام نقاط جنگل دسترسی داشته باشد به صورت دورانی رشته کوه ها را دور زده، این در حالی است که جاده ییلاقی ماسال از شیب یکپارچه و مستقیمی برخوردار است.
این موضوع سبب شده ییلاق هایی با ارتفاع مشابه با ییلاق ماسال، در بخش شاندرمن، مسافت بسیار بیشتری را شامل شود. در کنار این مساله، بحث رانشی بودن جنگلهای شاندرمن و آبخیز بودن آن، امکان آسفالت این مسیر را بسیار کمرنگ کرده است.
در حال حاضر دسترسی به دو ییلاق مشابه در فاصله ماسال و شاندرمن تفاوتی نزدیک به ۳ ساعت دارند. این موضوع سبب شده بسیاری از مردم قید این مسافت طولانی را بزنند و به سمت ماسال که دسترسی فوق العاده آسانی دارد سفر کنند.