پیشکسوتان کشتی گیله مردی در فومن تجلیل شدند
پیشکسوتان کشتی گیله مردی در فومن تجلیل شدند

با حضور علاقه مندان به کشتی تالش، فومن، شفت، صومعه سرا، رشت، رضوانشهر و دیگر شهرستانهای گیلان، از پیشکسوتان کشتی گیله مردی تجلیل به عمل آمد.

با حضور علاقه مندان به کشتی تالش، فومن، شفت، صومعه سرا، رشت، رضوانشهر و دیگر شهرستانهای گیلان، از پیشکسوتان کشتی گیله مردی تجلیل به عمل آمد.
طی مراسمی در میدان کشتی سرای شیرزیل فومن؛ در حضور فردین معصومی رئیس کمیته کشتی گیله مردی و مسئولین شهرستانی و استانی ، از نام آوران این ورزش بومی_محلی تجلیل به عمل آمد.
پهلوان شاپور معینی و شجاع خاجوی از قهرمانان پرآوازه کشتی گیله مردی گیلان از جمله تجلیل شوندگان کشتی گیله مردی در این مراسم بودند.

  • نویسنده : حمیدرضا قلی پور