پیشنهاد 10 میلیاردی شرکت آتیه دماند به نماینده فومن و شفت!
پیشنهاد 10 میلیاردی شرکت آتیه دماند به نماینده فومن و شفت!

در پی اظهار نظر جنجالی نماینده فومن و شفت مبنی بر فروش کارخانه ۱۰۰ میلیاردی به مبلغ ۱۶ تومان مالکان این کارخانه می گویند این موضوع صحت ندارد. به گزارش کادوس گیلان خلیل بهروزی فر ، نماینده فومن و شفت چندی پیش مدعی شده بود که کارخانه نساجی فومنات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته […]

در پی اظهار نظر جنجالی نماینده فومن و شفت مبنی بر فروش کارخانه 100 میلیاردی به مبلغ 16 تومان مالکان این کارخانه می گویند این موضوع صحت ندارد.

به گزارش کادوس گیلان خلیل بهروزی فر ، نماینده فومن و شفت چندی پیش مدعی شده بود که کارخانه نساجی فومنات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته اما به قیمت ۱۶ میلیارد تومان آن را واگذار کرده اند.

حالا اما عوامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند،به عنوان مالک کارخانه فومنات می گویند کارخانه فومنات فروخته و یا واگذار نشده است.

آنها همچنین با کنایه به ادعای نماینده فوم و شفت گفته اند “اگر ایشان می تواند این کارخانه را ۱۰۰ میلیارد تومان بفروشند می تواند 10 میلیارد تومان از آن را برای خود بردارد!

عوامل شرکت می گویند: قیمت گذاری کارخانه را کارشناس رسمی دادگستری انجام می دهد و این موضوع از چهارچوب توانمندی آنها خارج است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می شوند که خلیل بهروزی فر تا کنون نتوانسته برای گفته های خود سندی ارائه دهد و این موضوع موجب انتقاداتی از او در شبکه های اجتماعی شده است.