پیدا شدن جسدی نیمه سوخته در بخش شاندرمن ماسال
پیدا شدن جسدی نیمه سوخته در بخش شاندرمن ماسال

جسد نیمه سوخته یک مرد در بخش شاندرمن ماسال پیدا شد.

رسانه های محلی شاندرمن از کشف جسدی با نیم تنه سوخته درون یک خودرو در ارتفاعات این بخش خبر می دهند.
گفته می شود این جسدى با نيم تنه سوخته، در خودروى ٢٠٦ واژگون شده در ارتفاعات شاندرمن ( محدوده گول گولى تربه) کشف شده است.

آنطور که گفته می شود این خودرو به ته دره سقوط كرده  و جسد مردى كه از نيم تنه دچار سوختگى شده
در داخل آن يافت شده است.

آثار خون در جاده بالاى محلى دره اى كه خودرو به ته آن سقوه كرده نشان از پيچيدگى ابعاد اين حادثه دارد.