پیدا شدن جسدی نیمه سوخته در بخش شاندرمن ماسال
پیدا شدن جسدی نیمه سوخته در بخش شاندرمن ماسال

جسد نیمه سوخته یک مرد در بخش شاندرمن ماسال پیدا شد.

رسانه های محلی شاندرمن از کشف جسدی با نیم تنه سوخته درون یک خودرو در ارتفاعات این بخش خبر می دهند.
گفته می شود این جسدى با نیم تنه سوخته، در خودروى ٢٠۶ واژگون شده در ارتفاعات شاندرمن ( محدوده گول گولى تربه) کشف شده است.

آنطور که گفته می شود این خودرو به ته دره سقوط کرده  و جسد مردى که از نیم تنه دچار سوختگى شده
در داخل آن یافت شده است.

آثار خون در جاده بالاى محلى دره اى که خودرو به ته آن سقوه کرده نشان از پیچیدگى ابعاد این حادثه دارد.