پورحضرت در ماسال خواهد ماند
پورحضرت در ماسال خواهد ماند

خبرهای بدست رسیده نشان می دهد قرار نیست تغییری در سطح مدیریتی فرمانداری ماسال شکل گیرد.

وحید پورحضرت فرماندار شهرستان ماسال دست کم تا ابتدای سال ۱۴۰۰ در سمت فرمانداری ماسال باقی خواهد ماند.

این در شرایطی است که روز گذشته برخی انتصاب فرماندار پیشین آستارا در منصب مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی را پیش زمینه ای برای جانشینی فرماندار جوان ماسال در این سمت تلقی کرده بودند اما پیگیری این خبر از استان نشان می دهد قرار نیست در مقطع فعلی تغییری در سطح مدیریتی شهرستان ماسال رخ دهد.

این در شرایطی است که صبح امروز دکتر ارسلان زارع در حکمی رضا جمشیدی مدیرکل حراست استانداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مرزی بندرآستارا منصوب کرد.

حسن رستم زاد فرماندار پیشین آستارا نیز، با حکم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت کار و تامین این سازمان منصوب شده است.

آنطور که شنیده شده، فرماندار ماسال دست کم تا ابتدای سال ۱۴۰۰ در عنوان باقی خواهد ماند مگر آنکه اتفاق خاصی در حالی زمینه رخ دهد.