پشت پرده قیمت نجومی میوه در ماسال چیست؟
پشت پرده قیمت نجومی میوه در ماسال چیست؟

شهروندان می گویند نظارتی بر بازار ماسال و قیمتهایش نیست و کسبه به دلیل مشتریان غیر بومی که دارند. از کاهش قدرت خرید مردم بومی نگرانی ندارند.

گرانی قیمت میوه در شهرستان ماسال به نسبت شهرستاهای اطراف و حتی شهرستان رشت طی چند سال اخیر به یکی از دغدغه های اساسی شهرستان ماسال بدل شده است.

قیمت میوه در ماسال گاها ۵۰ تا ۱۰۰درصد از شهرستانهای همجوار بالاتر رفته است؛ برای مثال بازدید های میدانی از یک میوه فروشی در رشت و برخی مغازه های ماسال تفاوت قیمتی زیر مشاهده شد:

-گیلاس دانه متوسط،رشت ۴۰ ماسال ۹۵
-لیموترش سبز، رشت ۴۵ ماسال ۸۰
شلیل، رشت ۴۰ ماسال ۷۰
خیار گلخانه ای، رشت ۱۰ و ماسال ۲۰
سیب گلاب، رشت ۴۰ و ماسال ۶۰
زردآلو درشت، رشت ۴۰ و ماسال ۶۰
هندوانه، رشت ۱۰ و ماسال ۱۵
گوجه، رشت ۱۵ ماسال ۲۰

برخی کسبه ماسال در مقابل این تفاوتها می گویند: قیمت میوه روزانه و متغییر است.
آنها می گویند: مجبورند به نسبت کسبه سیارمیوه های با کیفیت تری را خریداری کنند، چون در غیر این صورت اعتبارشان از میان خواهد رفت.
همچنین آنها بر این باورند که نوع میوه های عرضه شده با نمونه های مورد اشاره متفاوت است.

شهروندان اما در مقابل از بازار آشفته موجود به شدت ناراضی اند؛ یکی از جوانانی که تازه تشکیل خانواده داده به نشریه ما می گوید: یک کیلو گیلاس را ۱۳۰ هزار تومان خریده که معادل با یک روز دستمزد او بوده است.

از سوی دیگر شهروندان می گویند نظارتی بر بازار و قیمتهایش نیست و کسبه به دلیل مشتریان غیر بومی که دارند. از کاهش قدرت خرید مردم بومی نگرانی ندارند.

از طرف دیگر ناظران بازار می گویند مردم باید گرانفروشی ها را به این ارگانها اعلام کنند.

هر آنچه که باشد؛ بخش قابل توجهی از مردم ماسال قربانی این گرانی افسارگریخته شده و میوه جات از سبد خانوار آنها حذف و یا اندک شده است؛ اتفاقی که به نظر می رسد با گذشت زمان بر دامنه آن بیش از پیش افزوده شود

  • نویسنده : پریسا رحمتی