پرونده محکومیت ۱۰ میلیاردی شهرداری ماسال برای پارک شهدا بررسی می شود
پرونده محکومیت ۱۰ میلیاردی شهرداری ماسال برای پارک شهدا بررسی می شود

با پیگیری دکتر سامره یعقوبی پرونده محکومیت ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری ماسال برای زمین محوطه پارک شهدای ماسال بار دیگر در دادگاه بررسی خواهد شد.

با پیگیری دکتر سامره یعقوبی پرونده محکومیت ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری ماسال برای زمین محوطه پارک شهدای ماسال بار دیگر در دادگاه بررسی خواهد شد.

پیشتر ۴ عضو دیگر شورا با تهاتر این زمین با زمین ۱۳۰۰ متری جوار آتش نشانی ماسال موافقت کرده بودند اما سامره یعقوبی این موضوع را نپذیرفت.

حالا اما بار دیگر این پرونده به راه افتاده و گفته می شود مستنداتی تازه از سوی شهرداری ماسال به دادگاه فرستاده شده که می تواند در شکستن رای پیشین مثمر ثمر باشد.
این پرونده مدتهاست بر علیه شهرداری ماسال به راه افتاده  و چندی پیش محکومیت قطعی ۱۰ میلیارد تومانی نیز برای آن صادر شد، اما دکتر سامره یعقوبی توانست بار دیگر با ارائه مستنداتی شهرداری را مجاب به اعتراض به این حکم نماید.