پروسه طرح ساماندهی سگ های های ولگرد  ماسال با جدیت در حال پیگیری است
پروسه طرح ساماندهی سگ های های ولگرد  ماسال با جدیت در حال پیگیری است

فرماندار ماسال می گوید: پروسه اجرای طرح ساماندهی سگ های های ولگرد در این شهرستان با جدیت در حال پیگیری است.

فرماندار ماسال می گوید: پروسه طرح ساماندهی سگ های های ولگرد با جدیت در حال پیگیری است.

مهندس گیل چالانی در رابطه با سرنوشت طرح ساماندهی سگ های ولگرد شهرستان ماسال می گوید”پروسه جانمایی و اجرایی این طرح با در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی و زیست محیطی، از ماه گذشته آغاز و مراحل دیگر آن در حال انجام است.”

او گفته “جمع آوری تمام سگهای ولگرد ماسال امری امکان ناپذیر بوده و برای برطرف نمودن کامل این معضل، می بایست تعاملی کامل بین مردم و‌ مسئولان صورت گیرد.”

فرماندار ماسال همچنین گفته “برای اجرای کامل این طرح بیش از گذشته جدی خواهد بود.”

این در شرایطی است که مشکل هجوم سگهای ولگرد در معابر شهری ماسال و حمله های گاه و بیگاه آنها مشکلاتی را در مقاطع مختلف برای شهروندان ایجاد نموده است.