پرسنل بیمارستان ماسال از کما خارج شد
پرسنل بیمارستان ماسال از کما خارج شد

حال عمومی آزیتا جمالی از پرسنل بخش خدمات بیمارستان رسالت ماسال که هفته گذشته و  پس از دریافت واکسن استرازنکا به کما رفت بود اکنون مساعد است.

حال عمومی آزیتا جمالی از پرسنل بخش خدمات بیمارستان رسالت ماسال که هفته گذشته و  پس از دریافت واکسن استرازنکا به کما رفت بود اکنون مساعد است.

این خانم میانسان، بلافاصله پس از دریافت واکسن کرونا با هلی کوپتر به مرکزدرمانی رازی منتقل شد و مراحل درمان وی در این بیمارستان ادامه یافت.

اکنون اما خانم جمالی از کما خارج شده و شرایط جسمانی او به حالت اول خود باز گشته است.

به گزارش کادوس گیلان، واکسیناسیون کادر پزشکی و درمان در استان گیلان همزمان با سایر نقاط کشور از چندی پیش آغاز شده است.