پارلمان عراق به طرح خروج نظامیان امریکا در عراق رای مثبت داد
پارلمان عراق به طرح خروج نظامیان امریکا در عراق رای مثبت داد

در پی حوادث اخیر عراق پارلمان عراق به طرح خروج نظامیان امریکا در عراق رای مثبت داد.

در پی حوادث اخیر عراق پارلمان عراق به طرح خروج نظامیان امریکا در عراق رای مثبت داد.

این نخستین واکنش عملی مجلس عراق نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهندس در خاک عراق بوده است.