ولی اله عظمتی بار دیگر در انتخابات رشت نامزد خواهد شد
ولی اله عظمتی بار دیگر در انتخابات رشت نامزد خواهد شد

ولی عظمتی برای دومین بار در انتخابات مجلس رشت نامزد خواهد شد.

ولی اله عظمتی فرماندار سابق رشت تصمیم دارد برای دومین بار پیاپی نامزد انتخابات مجلس رشت شود.

او در دور گذشته انتخابات علی رغم آرای قابل توجهی که بدست آورد در نهایت در مقابل نامزدهای لیست امید عرصه را واگذار کرد.

بسیاری با توجه به نسبت خانوادگی او با محمد شیخان از اعضای دفتر ریاست جمهوری پیشین محمود احمدی نژاد وی را از چهره های نزدیک به او می دانند.

این در شرایطی است که او شخصا در این رابطه واکنشی نشان نداده اما هر گونه ارتباط با رحیم مشاعی را تکذیب کرده است.

به نظر می رسد عظمتی در این دوره از انتخابات در لیست نهایی اصولگرایان قرار گیرد و وارد عرصه رقابت شود.