هشدار نماینده فومن و شفت نسبت به وضعیت کودکان کار در گیلان
هشدار نماینده فومن و شفت نسبت به وضعیت کودکان کار در گیلان

حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری می گوید کودکان کار دست نهادهای موظف را طلب می کند.

نماینده مردم فومن و شفت در مورد «کودکان کار» گیلان در این برهه حساس گفت: شیوع بیماری کرونا و کسادی کسب و کار و بازار باعث شده تا طبقات آسیب پذیر اجتماعی شرایط سخت تری را در این روزها تجربه کنند و نهادهای حمایتی موظف هستند طبق شرح وظایف خود نسبت به این گروههای اجتماعی آسیب پذیر عمل نمایند.

وی افزود : بهزیستی گیلان در حوزه شناسایی، جذب و توانمندسازی این کودکان در استان اقدامات مطلوب فرهنگی، اجتماعی و آموزشی انجام داده است و بنده با بخشی از روند کاری آنها از نزدیک آشنایی دارم و معتقدم کارشناسان از خود گذشته مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده که زیر نظر بهزیستی فعالیت می کنند و وظیفه خدمات رسانی به کودکان کار بر عهده آنهاست در عرصه توانمندسازی فرهنگی و روانی از همه توان و ظرفیت خود برای این کودکان بهره برده اند اما برای تکمیل توانمند سازی اقتصادی خانواده های کودکان کار این نیاز مبرم وجود دارد که طبق مصوبه تیر سال 84 هیات وزیران، 11 نهاد دیگر نیز موظف به اجرای شرح وظایف خود نسبت به این کودکان و خانواده های آنها باشند و دست یاری به بهزیستی در این دوره های حساس بدهند تا این کودکان مسیر توانمند سازی را طی نمایند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی «توانمندسازی» را فرایندی دانست که طی آن مجموع اقدامات و خدماتی با هدف تحقق زندگی عادی با حداقل وابستگی به منابع حمایتی و ارتقاء تواناییها و مهارتهای آموزشی، اجتماعی و حرفه آموزی به کودک و یا خانواده وی ارایه می شود.

حجت الاسلام افتخاری تصریح کرد: کار کودک حذف شدنی نیست مگر اینکه همه نهادهای موظف با بهزیستی در یک حرکت هماهنگ و منسجم قرار گیرند و سازمانهای مردم نهاد مثل همیشه توجهات و حمایتهای خود را از این کودکان دریغ ننمایند تا روزی برسد که تعداد این کودکان هر روز کمتر از گذشته و شاید در روزی نزدیک به صفر برسد که دور از دسترس نیست.