هرکس ادعا کند اگر من جاى دولت بودم غوغا مى کردم، دروغ مى گوید!
هرکس ادعا کند اگر من جاى دولت بودم غوغا مى کردم، دروغ مى گوید!

مطهری می گوید بعد از برجام، اروپا و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از سرمایه گذاری در ایران استقبال کردند اما از این فرصت استفاده نکردیم.

نماینده سابق مجلس می گوید در شرایط فعلی بهتر است رئیس جمهوری از خودشان بیاید آنوقت مجبورند زندگی مردم را تامین کنند و به برجام برگشته و حتی با آمریکا رابطه برقرار کنند!

وی همچنین می گیود: هرکس ادعا کند اگر من جاى دولت بودم غوغا مى کردم، دروغ مى گوید.

به گزارش کادوس، علی مطهری نماینده مجلس دهم گفت: در این شرایط سخت و حوادث غیرمترقبه چون سیل، زلزله، پدیده ترامپ و شیوع کرونا، همین که دولت توانست سر پا بایستد، هنر بزرگی بوده است و اگر کسی ادعا کند که اگر من بودم غوغا می‌کردم، دروغ می‌گوید.

مطهری افزود: بعد از برجام، اروپا و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از سرمایه گذاری در ایران استقبال کردند.

اگر ما از این فرصت درست استفاده می‌کردیم و آنها سرمایه گذاری می‌کردند و ما بین کشورها و شرکت‌های خارجی رقابت ایجاد می‌کردیم، این به نفع ما بود.

اما در بخشی از حکومت عزمی برای این امر وجود نداشت. شاید در این شرایط سختی که ما داریم صلاح باشد که یکی از خودشان [به عنوان رییس جمهور] بیاید.

وقتی این‌گونه باشد بالاخره باید زندگی مردم را تامین کنند، خودشان برمی‌گردند به برجام و حتی رابطه با آمریکا را درست می‌کنند و اینها ممکن است به نفع کشور باشد.

ولی اگر غیر از خودشان باشد مثل دوره‌ ریاست جمهوری آقای روحانی، کارشکنی ادامه می‌یابد و مردم ضرر می‌کنند. تردیدی در اینکه مجلس دهم می‌توانست مؤثرتر عمل کند، وجود ندارد ولی دست و بال مجلس بسته بود.

یکی از عوامل آن رفتار آقای لاریجانی رییس وقت مجلس که بیشتر دنبال اجرای دستورات بیرون مجلس بود تا حفظ جایگاه مجلس. در جاهایی می‌خواستیم کارهایی انجام دهیم ولی او مانع می‌شد.

  • منبع خبر : ایرنا