نگاهی به آخرین خبرها از وضعیت بررسی نامزدهای انتخابات مجلس در گیلان
نگاهی به آخرین خبرها از وضعیت بررسی نامزدهای انتخابات مجلس در گیلان

طی روزهای آینده نتایج تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس در گیلان مشخص می شود.

رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیأت نظارت استان و اظهار نظر در خصوص صلاحیت کلیه داوطلبان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت و اعلام آن به فرماندار مربوطه از دوم دی ماه آغاز شده و امروز به پایان رسیده است.

هرچند هنوز روی کاغذ تا روز شنبه امکان اعمال تغییراتی در نظرات وجود دارد، با این حال اما به نظر می رسد شانس تغییرات در نتیجه بررسی صلاحیتها تقریبا به صفر نزدیک باشد.

روز شنبه قرار است اسامی کلیه داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس در گیلان به فرمانداریها ارسال شود و مراتب تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه به آنان ابلاغ شود.